20 års bransch erfarenhet

Support: Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00 (09 - 16)

Fri frakt - Leveranser 1-3 dagar - Delbetala, Faktura

ÖVER 30 000 NÖJDA KUNDER

     

Vilken vattenrenare och vilket vattenfilter ska jag välja?

 

Innehållsförteckning:

 

Vilken av våra vattenrenare och vattenfilter du ska välja beror på hur du bor och var vattenrenaren och vattenfiltret ska användas. Bor du i hus på landet eller i lägenhet i stan? Vill du ha gott och säkert vatten på semestern? Har du kommunalt vatten eller egen brunn? I fallet med egen brunn är alltid en vattenanalys bästa utgångsläge.
Generellt gäller att större filter ger bättre och längre kontakttid med vattnet. Multi-microfilter och multi-stegs-filtrering ger en effektivare vattenrening för ett bättre slutresultat. 
Kontakta gärna vår support på tfn. 031 69 01 00 om du är osäker, har frågor eller behöver mer information.

 

 

Så ofta bör du testa dricksvatten från egen brunn

2,4 miljoner permanent- och fritidsboende får sitt dricksvatten från egen brunn. Enligt en undersökning som omfattade cirka 5 000 brunnar var endast 20 % av dricksvattnet tjänligt utan anmärkning enligt Livsmedelsverket.*

Många lever tyvärr i tron att vi i Sverige har ett bra dricksvatten och kranvatten och tar därför inte de prover som behövs. Man vet generellt för lite om sitt dricksvatten. 

Minst var tredje år bör den som har egen brunn testa kvaliteten på vattnet. Har man små barn i familjen bör man göra det varje år enligt de allmänna rekommendationerna. 

*Livsmedelsverkets råd om egen brunn​

 

 

Allas rätt till rent och hälsosamt vatten


Med vatten ur egen brunn riskerar man att få i sig farliga bakterier, skadliga kemikalier och tungmetaller. Vårt mål är att alla i Sverige ska kunna dricka rent och hälsosamt vatten. Att många utsätts för onödiga hälsorisker tycker vi är totalt orimligt. 

Förutom att kontinuerligt testa sitt vatten för att få reda på vilka typer av föroreningar som finns, kan man reducera riskerna med en vattenrenare. Våra lösningar är både effektiva och lättmonterade. Urvalet av vattenrenare och vattenfilter för alla kranar och behov är dessutom stort, och har du kunskap om föroreningarna i just ditt vatten finns möjlighet att välja specifika filter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra rekommendationer

Vattenrenare, vattenfilter Multi-Micro med multistegsfunktion 

Vattenrenare med multistegsfilter är vår mest effektiva rening för dig som vill ha det bästa. Passar utmärkt för alla hushåll och kontor och rekommenderas även till dig som har egen brunn. Produkten kan kombineras och bytas ut mot specialfilter för exempelvis höga halter av arsenik, fluorid, radon, parasiter, mikroorganismer och nitrat.

Det finns alltid en vattenfilterpatron som är specialanpassad efter ditt vattenfilter från Clearly of Sweden. Flera av Clearlys utbytbara vattenfilter passar dessutom i flera enheter och kompletterar din vattenrening ytterligare.

 

Clearly Reverse Osmosis 

Reverse Osmosis är det absolut bästa när det gäller alla typer av vattenreningssystem och finns tillgängligt för montering under diskbänk eller i hela huset. 

Läs gärna mer om tekniken omvänd osmos under Vattenrening för hela hushållet. 

 

Produktval 7- och 8-stegsfiltrering

Här kan du välja mellan Clearly kranfilter, som är lätt att montera för att placeras på diskbänk, eller Clearly underdiskbänkfilter för placering i diskbänkskåp. 

 

Vattenreningskapacitet: 2–3 år eller 37 000 liter, därefter ska vattenfilterpatronerna bytas ut. 

 

Produktval 6-stegsfiltrering

Passar utmärkt för hushåll och kontor i tätbebyggt område (kommunalt vatten). En 6-stegs multimicro filterpatron ger ett mycket effektivt skydd. Här kan du välja mellan vattenrenare som Clearly kranfilter, lätt att montera för placering på diskbänk, eller Clearly underdiskbänkfilter för placering i diskbänkskåp

 

Vattenreningskapacitet: 2–3 år eller 37 000 liter därefter ska vattenfilterpatronerna bytas ut. 

 

Produktval 5-stegsfiltrering

Passar för hushåll och kontor i tätbebyggt område (kommunalt vatten). Clearlys Krantoppfilter är en vattenrenare som ger snabbt och effektiv rening. Den är mycket lätt att montera direkt på toppen av kranen. 

 

Vattenreningskapacitet: 6–12 månader eller 7 000 liter, därefter ska vattenfilterpatronerna bytas ut.

 

Produktval 4-stegsfiltrering

Vattenfilterkannor 

Clearlys Vattenfilterkannor är designade för att passa i kylskåpsdörren och är lätta att ta med sig ut. De är det utmärkta valet för husvagnen, husbilen, båten och sommarstugan (kommunalt vatten). 

 

Vattenreningskapacitet: 6–12 månader eller 7 000 liter, därefter ska vattenfilterpatronerna bytas ut. 

 

Dusch- och badfilter 

Clearlys dusch- och badfilter har ett effektivt 3-stegsfilter. Det reducerar klorhalten och du slipper kontakt med och inandning av klorgas, andra kemikalier och tungmetaller. Du får ett starkare hår med bättre kvalitet och en mjukare och lenare hud som inte torkar ut. 

Samtliga vattenfilter och dusch- och badfilter är mycket effektiva och enkla att montera. 

 

Vattenreningskapacitet: 6-12 månader, därefter ska vattenfilterpatronerna bytas ut. 

 

 

Vattenrening med Clearly – steg för steg

Så här fungerar våra filter.


 

Steg 1 och 2:

Vattnet passerar genom ett sedimentfilter och ett 1 mikrofilter pad som tar bort lösa partiklar, som sediment, slam, sand, rost, smuts och andra olösliga ämnen.

 

Steg 3 och 4:

Vattnet passerar sedan genom ett filtermedia gjort av en ren metallblandning av koppar och zink (KDF-55D ®, och KDF-85D ® ). KDF är en viktig framgångsfaktor i vattenreningsteknologi som fungerar enligt elektro- kemisk oxidationsreduktionsprincipen (REDOX). 

 

Järn och hydrogen svavellösning oxideras till ett olösligt ämne och sätter sig på ytan av filtermediet. Genom den elektrokemiska processen avlägsnas olösliga tungmetaller som bly, kvicksilver, koppar, krom, kadmium, aluminium och andra lösliga metaller. Eftersom REDOX-mediet tar bort klor innan det kommer i kontakt med kolmedian förstörs inte filtreringskapaciteten, utan kan koncentreras effektivare på de organiska föroreningarna.

 

Steg 5:

Vattnet passerar vidare genom ett så kallat jonubytesmedia som reducerar tungmetaller som bly, koppar och aluminium och minskar vattnets hårdhetsgrad.

 

Steg 6:

Vattnet passerar genom granulerat aktivt kol (GAC). GAC är allmänt använt och erkänt för att effektivt tar bort eller reducerar ett stort antal föroreningar, som klor, kemikalier, bekämpningsmedel, VOC:er (volatile organic compounds = lättflyktiga organiska föreningar), PCB:er och hundratals andra kemiska föroreningar. 

 

Vårt kolfiltermedia är extremt poröst och har en stor bred yta för att samla upp föroreningar. Det består av finfördelat kol av kokosnötskal som är det mest effektiva för att ta bort kemikalier, eftersom det erbjuder ett avsevärt större antal av mikroporer än kolsorter i andra kolfilter. 

 

Steg 7:

Vattnet passerar genom ytterligare ett 1 micron filterpad för borttagande av oönskade partiklar. Slutresultat ger en omfattande reduktion eller eliminering av en bred mängd föroreningar.

 

Steg 8:

Vattnet passerar slutligen genom en solid kolfilterpatron som tar bort VOC:er, lösningsmedel från industrin och bekämpningsmedel. 

KDF och GAC

Clearly Multistegsfunktion: 2-, 4-, 5-, 6-stegs filterpatroner, innehåller KDF samt GAC (granulerat aktivt kol). Vattnet passerar genom filtermedia KDF-55D och KDF-85D. Det är filter gjorda av en speciell ren metallblandning av koppar och zink. 

 

KDF är viktigt för att vattenrening genom elektrokemisk oxidationsprincipen, så kallad REDOX, ska bli så effektiv som möjligt. KDF-55D och KDF-85D motverkar tillväxt av bakterier, alger och svamp. Det är en unik egenskap. 

Helhetslösning med multistegsfiltrering

Clearlys effektiva multistegsfiltrering ger största filtreringseffektivitet och gör vanligt kranvatten till rent och gott dricksvatten.
 

Vi på Clearly har över 30 års erfarenhet av vattenrening. Vi brinner för allas rätt till hälsosamt dricksvatten, utan hälsovådliga föroreningar. 

 

Vi erbjuder alltid senaste nytt inom vattenteknologi. Det gör att våra produkter har både hög effektivitet och kapacitet. Allt för att du ska kunna njuta av rent, hälsosamt och välsmakande vatten.

 

Tack vare flerstegsdesignen slipper du flertalet dyra och mindre effektiva filtreringslösningar. Våra vattenfilterpatroner behöver inte heller bytas ut lika ofta som de billigare och mindre kvalitativa alternativen. Många av Clearlys vattenfilter, vattenrenare och kolfilter har fått utmärkelser för "bästa köp" i USA.   

 

Kolfilter för effektivt avlägsnande av tungmetaller – utan påverkan på vattnets mineralhalt

Clearlys kolfilter tar bort eller reducerar kraftigt många av de mest skadliga föroreningarna i ditt kranvatten. Våra kolfilter består av Eagle Redox Alloy ® 6500- och 9500 och KDF – en viktig framgång i vattenreningsteknologi, som fungerar enligt elektrokemiska oxidationsreduktionsprincipen (REDOX – reduktion-oxidation-reaktion). 

 

Eagle Redox Alloy ® motverkar och förebygger multiplikation och tillväxt av mikroorganismer, bakterier, svampar, alger och mögel i vattenfilter och vattenrenare. Filtermediet består av en ren koppar- och zinkformula, som utbyter elektroner för att skapa helt ofarliga ämnen av exempelvis klor och tungmetaller som finns i svenskt kommunalt kranvattnet. Redox 6500- och 9500-legeringarna har mycket hög antimikrobiella egenskaper som aldrig försämras eller avtar. 

 

Elektroprocessen avlägsnar olösliga tungmetaller såsom bly, kvicksilver, koppar, krom, kadmium, aluminium och andra lösa metaller. Tungmetallerna oxideras till ett olösligt ämne och dras till ytan av filtermediet som en magnet  – utan att vattnets mineralhalt påverkas.

 

Filtermediet i vårt kolfilter förebygger bakterietillväxt genom hela enheten. Det reducerar ett stort antal föroreningar: läkemedelsrester, olika kemikalier (bl.a. bensen som kan medföra cancerrisk), växtbekämpningsmedel, insektsbekämpningsmedel, flyktiga organiska föreningar (VOC) och hundratals andra kemiska föroreningar som kan finnas i vattnet och orsakar dålig lukt och smak. 

 

Vårt kolfilter eliminerar även behovet av silver, som annars är vanligt förekommande. Silver är ansett som ett bekämpningsmedel enligt Environmental Protection Agency (EPA) och förekommer alltså inte i Clearlys kolfilter. 

 

Tester på kolfilter, granulerat aktivt kol, visar på hög klor-, läkemedels- och kemikalieborttagning efter 75 000 liter vatten, i jämförelse med andra kolfilter av samma storlek, där effektiviteten sjunker redan efter 15 000 liter vatten. 

Clearlys certifieringar

Eagle Redox Alloy ® – certifierat säker vattenreningsteknik

Eagle Redox Alloy ® är en helt säker vattenreningsteknik som genom tester och studier uppfyller EPA och FDA:s normer så att reningsprocessen inte tillför någonting eller ger några biverkningar. ​​Eagle Redox Alloy ® är nyckelprodukten i många framgångsrika och etablerade filtreringssystem och kan användas i kombination med andra produkter för att ge överlägsen rening av kranvattnet.

Clearlys vattenrenare, vattenfilter och kolfilter har samtliga internationella certifieringar

  • ANSI (American National Standards Institute).
  • NSF 42 och NSF 62, NSF International (The Public Health and Safety Company™).
  • ISO 9001:2008

 

Vill du ta del av fler detaljer kring vattenreningsprocessen? Du hittar våra testspecifikationer här:

Clearly - testspecifikationer - datasheet 19-62»

Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Kundinloggning

     

Tillbaka till toppen
Drift & produktion: Wikinggruppen