Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00 (09 - 16)

Fri frakt - Leveranser 1-3 dagar - Delbetala, Faktura

    

Översikt

Clearly of Sweden - Chalmers Teknikpark

 

Vattenfilter för Hela Huset

Clearly Multi-Stegs vattenfilter för hela huset gör det enkelt att njuta av rent och gott vatten i hela huset. Clearly Multi Stegs vattenfilter är de mest avancerade och effektiva på marknaden och ger ett mjukt välsmakande och rent vatten med problemfri drift under många år.

Maximal vattenrening med maximal prestanda för alla behov! Perfekt för hela hus, egen brunn, lägenheter och kontor. Vattenanalys, se längst ned på sidan!

Få testar sitt dricksvatten, vilket kan vara en stor hälsorisk.

2,4 miljoner permanentboende och fritidsboende får sitt dricksvatten från egen brunn. Enligt en undersökning som omfattade cirka 5000 brunnar var enbart 20 % av dricksvattnet tjänligt utan anmärkning enligt livsmedelsverket.

Många lever tyvärr i tron att vi i Sverige har ett bra dricksvatten och tar därför inte de prover som behövs. Folk vet tyvärr för lite om sitt dricksvatten.

Minst var tredje år bör den som har egen brunn testa kvalitén på vattnet och har man små barn i familjen bör man göra det varje år, detta är de allmänna rekommendationerna. 

Egna brunnar kan vara hälsofara!

Många struntar i att ta prover och riskerar därför att få i sig farliga bakterier skadliga kemikalier och tungmetaller. Men problemen kan enkelt lösas med vattenfilter.

Clearly har unika, effektiva och lätt monterade vattenfilter som passar alla kranar och behov.Clearly Compact Multi 8 - steg vattenfilter för hela huset  tar effektivt bort många hundratals föroreningar och ger bekvämt 300.000 – 600.000 liter välsmakande rent och gott vatten. Clearly Compact Multi 8 - steg kan även vid behov kombineras med specialfilterpatron t.ex. vid otjänligt vatten eller för att reducera extra höga värden av föroreningar. Passar utmärkt för hela hus egen brunn, lägenheter och kontor.
» Läs mera om Clearly Compact vattenfilterClearly Mid-Size Multi 11- stegs vattenfilter förhela huset tar effektivt bort hundratals föroreningar och ger bekvämt  upp till 1,300.000 liter rent och gott vatten. Clearly vattenfilter för hela huset är de mest avancerade och effektiva på marknaden. Kan även vid behov kombineras med specialfilterpatron t.ex. vid otjänligt vatten eller för att reducera extra höga värden av föroreningar. Passar utmärkt för hela hus, egen brunn, lägenheter och kontor. Manuell eller automatisk backspolning inklusive tank.
» Läs mera om Clearly Mid-Size vattenfilter


 


Clearly Full-Size Multi 5-stegs alt. Multi 14-stegs Ultra hela huset vattenfilter tar effektivt bort hundratals föroreningar och ger bekvämt 2.800.000 - 3,700.000 liter rent och gott vatten.Clearly Full-Size Multi Stegs kan även vid behov kombineras med specialfilterpatron t.ex. vid otjänligt vatten eller för att reducera extra höga värden av föroreningar. Clearly Multi stegs vattenfilter för hela huset är de mest avancerade och effektiva på marknaden. Passar utmärkt för hela hus, egen brunn, lägenheter och kontor. 
» Läs mera om Clearly Full-Size vattenfilter


 


Clearly Reverse Osmosis / Ultrafiltrerings system producerar upp till 375 liter av högsta kvalitet vatten per dag och tar bort upp till 99,9% av oönskade föroreningar och partiklar så små som 1/1000 av en mikron genom att tvinga obehandlat vatten genom ett semipermeabelt membran. Trycket tvingar vattnet att strömma i den motsatta riktningen, till riktningen av flödet i naturlig osmos. Finns tillgängliga med Multi 11- steg och upp till Multi 17- steg av filtrering.Clearly Reverse Osmosis kan även vid behov kombineras med specialfilterpatron t.ex. vid otjänligt vatten eller för att reducera extra höga värden av föroreningar. Passar utmärkt för egen brunn!
» Läs mera om Clearly Reverse Osmosis / Ultra vattenfilter


 


Clearly Naturlig -Alkalizer -Jonisator- Mineralisering och Oxidation patronen ombildar vatten till Naturligt Alkaliskt Kalcium Joniserat Vatten. Ger helt enkelt tillbaka mineraler såsom joniserat kalcium, magnesium och kalium joner. Passar utmärkt för hela hushållet, villa och egen brunn.
» Läs mera om Clearly Alkalisering / Jonisering / Mineralisering


 


Clearly UV - Ultraviolet Vatten Sterilisering System är särskilt utformade för att bemöta den omfattande oron för mikroorganism. Dessa mikroorganismer kan variera från bakterier och virus till alger och protozoer. En stor fördel med UV-behandling är att den kan desinficera vatten snabbare än klor utan besvärliga och skadliga kemikalier som idag tillsätts i ditt dricksvatten. Ultraviolett Vatten Sterilisering är också extremt kostnadseffektivt och är det mest ekologiska sättet att behandla vatten.

Perfekt för hela hus, egen brunn, lägenheter och kontor
» Läs mera om Clearly UV-Ultraviolet Vattensterilisering 


 

Clearly Vattenmjukgörare är konstruerad för maximal filtrering och maximal prestanda med minimalt underhåll. Vattnet mjukas upp eller konditioneras genom att ersätta hårda joner såsom magnesium och kalcium med mjukare natrium - eller kaliumjoner.

Clearly Vattenmjukgörare levererar problemfri drift under många år. Det är de mest avancerade och effektiva vattenmjukgörare och avhärdare på marknaden.

Fördelar
Håller hud och hår friskare
Badkar, duschar och handfat är betydligt lättare att hålla rent samt ger ökad livslängd på hushållsmaskiner, t.ex. disk- och tvättmaskin. Ökar även livslängd av rörledningar.
Förhindrar igenkalkning och korrosion. Tvätt blir mjukare och renare och även färger blir klarare. Det åtgår 1/3 mindre tvättmedel dessutom blir resultatet att t.ex. vittvätten blir 45% vitare.Perfekt för hela hus, egen brunn, lägenheter och kontor.

»Läs mer om Clearly Vattenmjukgörare

Clearly Eagle 2000 Anti-kalkfiltersystem - saltlös vattenconditioner

Är en ny teknik som omvandlar kalcium (hårdhet) av vatten till mekaniskt stabila värmekristaller, resistenta som inte längre orsakar kalkavlagringar. Kalcium sköljs helt enkelt bort! Kalcium skapar avlagringar i rör, hushållsmaskiner osv.

Clearly Eagle Anti-kalkfiltersystem är det mest omfattande och kostnadseffektiva system som finns idag för att hantera detta tuffa vatten problem med hårt vatten. Det levererar mjukare vatten och problemfri drift under många år.
Clearly Eagle Anti-kalkfiltersystem erbjuder säkrare, renare och bättre smak på vatten. Det tar bort föroreningar som kan ge fläckar på handfat, dusch och badkar och förstöra dina kläder, korrodera VVS och hushållsmaskiner samt även försämrar dina smaklökar. Passar utmärkt för hela hus, egen brunn, lägenheter och kontor.

» Läs mer om Clearly 2000 Anti-Kalkfiltersystem -Saltlöst vattenconditioner


Clearly Multi Special-vattenfilter: järn, mangan, sediment, vätesulfid -syraneutraliserande är konstruerade för maximal filtrering och maximal prestanda med minimalt underhåll. De levererar problemfri drift under många år. Clearly´s vattenfiltersystem är de mest avancerade och effektiva på marknaden:

Clearly Multi - Special vattenfilter finns från 3 - 6 - alt 7 - steg av filtrering

Så här fungerar 3 steg av filtrering

Steg 1, Vatten rinner genom en 20" sediment filterpatron som tar bort sediment, silt, sand och smuts, vilket förlänger livslängden på vattenmjukgörare, vattenfilter och förhindrar skador på kontrollventiler eller pumpar.
Steg 2, Vattnet fortsätter genom en 1,5 eller 2,0 kubikfot mediatank med en automatisk -mikroprocessorstyrningsventil. (Ju längre tid som vattnet är i kontakt med medierna, desto mer effektiv konditionering och filtrering av vattnet.)
Steg 3, Slutligen rinner vattnet genom en 20" fast kolpatron för en slutlig konditionering av vattnet och avlägsnande av eventuella kvarvarande föroreningar och VOC: s, som kan vara i vattnet.

Läs mera om Clearly Multi - Special vattenfilter mot järn, mangan och vätesulfid

 

Clearly Multi Specialfilter - Fluorid, Tannin, Arsenik

Filtrerar i 3 alt - 6-steg av filtrering

Clearly Fluorid, Tannin och Arsenik vattenfilter utnyttjar hög kapacitet syntetiskt absorbent material som är mycket selektivt för fluorid, bly och arsenik. Denna höga kapacitet syntetisk absorbent och eftersom filtermedian har extremt stor yt-area och porfördelning ger det högsta möjliga operativa kapacitet och lägsta möjliga läckage.
Det är en syntetisk aluminiumoxid som är speciell och bearbetas genom att ha ett minimum av hindra andra främmande föremål och avlägsnar metaller genom en kombination av absorption och kemisk reaktion med filtermedia, sålunda är avlägsnandet inte beroende av jonbyte men har en likformig partikelstorlek liknande jonbytarharts. Filtermedian har en minimal krympning eller svällning och en extremt låg tryckförlust. Den är fysikaliskt stabil och kan användas med ett högt resultat över ett brett pH-värde intervall.

Läs mera om Clearly Multi - Special vattenfilter mot fluorid, tannin och arsenik

 

Maximal vattenrening med maximal prestanda

Clearly Multi stegs vattenrenare är konstruerade för maximal vattenrening samt maximal prestanda med minimalt underhåll. Clearly Multi stegs hela huset vattenfilter är de mest avancerade, omfattande och kostnadseffektiva system som finns idag och är lätta att hantera och mycket effektivt emot föroreningar. Systemen ger ett perfekt rent och välsmakande vatten med problemfri drift under många år.

Clearly´s Multi stegs vattenfilter hjälper din familj till ett hälsosammare, mjukare, renare och godare vatten. Clearly vattenfilter tar bort många hundratals föroreningar som t.ex. kan ge fläckar på handfat, dusch, badkar och förstöra dina kläder samt påverka din hälsa negativt.

DELBETALA ... upp till 24 månader

Välkommen att kontakta Clearly´s produktsupport på tel. 031 69 01 00.

Regelbunden vattenanalys! Idag har över en miljon människor i Sverige enskild vattenförsörjning. Det innebär att cirka 15 % av Sveriges befolkning har en brunn. 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende dricker vatten från enskilda vattentäkter i Sverige. Många (ca 30-40%) av dessa vattentäkter har stora problem med otjänligt dricksvattenkvalitet . 

Enligt en studie från 2007 har en av fem enskilda vattentäkter otjänligt vatten. Den vanligaste orsaken till kvalitetsproblemen är mikrobiologisk tillväxt. Andra orsaker är förhöjda halter av arsenik, uran, fluorid och mangan. Regelbunden vattenanalys är viktigt!

Den mest uppenbara hälsorisken med dålig dricksvattenkvalitet är akuta problem med mag- och tarmsystemet. Men kemiska ämnen i dricksvattnet kan också påverka till exempel njurar, skelett och tänder på längre sikt. Regelbunden vattenanalys!

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten, vattenanalys,eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Som brunnsägare ansvarar man för att kontrollera brunnen och man bör ta prover, vattenanalys, på dricksvattnet minst vart tredje år, för att undvika olägenhet för människors hälsa. Regelbunden vattenanalys! Många brunnsägare tar bara prov, vattenanalys, på sitt dricksvatten då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Regelbunden vattenanalys är viktigt för att hålla kontroll på vattnet! Socialstyrelsen rekommenderar därför att man gör vattenanalys och kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Är vattenkvaliteten inte tillräckligt bra, vilket tydliggörs genom vattenanalys, ansvarar brunnsägaren för att åtgärda problemen. Gör regelbunden vattenanlys!  Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med fler provtagningar och göra vattenanalys, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Gör regelbunden vattenanalys minst vart tredje år!

Läs mer
Clearly XPRESS
Gör ditt eget vattenfilter!
    

Tillbaka till toppen
Drift & produktion:  Wikinggruppen